ZAPROSZENIE na dostawę wodomierzy.
ZAPROSZENIE do składania ofert 2017.doc
Dokument Microsoft Word [57.5 KB]

Lubliniec, dnia 19.11.2015r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, zaprasza do składania ofert na dostawę wodomierzy.

 

 1.  Wodomierze domowe do zimnej wody z aktualną cechą legalizacyjną  :

 • wodomierz  DN 15  JS          Q3 =  2,5 m3/h     klasa B
 • wodomierz  DN 20  JS          Q3 =  2,5 m3/h     klasa B
 • wodomierz  DN 20  JS          Q3 =  4,0 m3/h     klasa B
 • wodomierz  DN 25  JS/WS   Q3 =  6,3 m3/h     klasa B, C
 • wodomierz  DN 32  JS/WS   Q3 =   10 m3/h     klasa B, C

 

2. Warunki techniczne wodomierzy :

 1. dla wodomierzy DN 20  :
 • zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • długość wbudowania 130 mm
 • gwint króćca wodomierza 1”
 • klasa metrologiczna B przy montażu w pozycji poziomej
 • możliwość obrotu liczydła w celu łatwego odczytu
 • oznaczenie średnicy nominalnej kierunku przepływu  na korpusie wodomierza
 • liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni
 • zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 • przystosowane do montażu nakładki impulsowej umożliwiającej współpracę z systemem radiowym;
 1. dla pozostałych typów wodomierzy :
 • zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • klasa metrologiczna B przy montażu w pozycji poziomej, docelowa możliwość zabudowy układu do zdalnego odczytu
 • liczydło hermetyczne, odporne na zaparowanie
 • liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni
 • odporność na pracę w trudnych warunkach, np. twarda woda, zanieczyszczenie wody piaskiem
 • oznaczenie średnicy nominalnej i kierunku przepływu na korpusie wodomierza
 • zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 • przystosowane do montażu nakładki impulsowej umożliwiającej współpracę z systemem radiowym;
 1. termin realizacji zamówienia każdorazowo nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

Uwagi :    wodomierze z całkowicie suchobieżnym liczydłem i do zimnej wody.

 

3. Oferta powinna zawierać :

 • określenie ceny netto i brutto za 1szt. dla każdego rodzaju zestawu
 • określenie terminu gwarancji
 • potwierdzenie o spełnianiu przez oferowane wodomierze warunków technicznych wymienionych w pkt 2
 • aktualne certyfikaty i atesty higieniczne dopuszczające w/w  materiały do  kontaktu  z  wodą  pitną
 • zobowiązanie dostawcy, że sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu bez pobierania dodatkowych opłat
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 4. Termin realizacji dostawy do 31.12.2016r.

 

5. Termin składania ofert :

 • Oferty  należy  składać   do   Zarządu  Gospodarki  Komunalnej,  Lokalowej   i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
  ul. Spokojnej 2 do dnia  25.11.2015r. do godz. 10.00.
 • Ofertę  można  przesłać  e-mailem  :  zgklic@wp.pl, Fax-em : 34 351 40 02 lub pocztą.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

 •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
 •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
 •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa