Lubliniec, 01.01.2017r.

 

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec

 

 

     Miasto Lubliniec zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych tzw. głębinowych. Są to wody wydobywane z pokładów wodonośnych czwartorzędowych

i trzeciorzędowych.

     Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu.

 

 

W zakładce  DO POBRANIA znajdują się AKTUALNE  
wyniki analiz jakości wody 
w punktach pomiarowych.

 

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT TWARDOŚCI WODY W Lublińcu

 

Twardość wody spowodowana jest przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ .

Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.

 

 

Twardość wody w sieci wodociągowej w Lublińcu:

waha się w granicach 180 - 230 mg CaCO3/dm³

co odpowiada 10,5 – 13,5 dGH (stopni niemieckich), 
jest to woda średnio twarda.

 

Tabela 1. Średnia twardość wody w sieci wodociągowej z podziałem na dzielnice :

 

Parametr
oznaczany

Jednostka

Rejon ul. Piaskowej

Rejon Wieży        Ciśnień                        (ul. Częstochowska)

Najwyższa
dopuszczalna
norma dla
wody pitnej

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

180

220-230

60-500

 


 

 

 

 

Twardość wody jest wyrażona w mg/dm³ CaCO3. W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

- stopień niemiecki (dGH i dKH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
- stopień francuski (TH) = 10 mg CaCO3/dm³, 
- stopień angielski = 14,4 mg CaCO3/dm³.

 

 

Tabela 2. Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

 

 

Jednostki

mmol/L

mval/L

º niem.

º ang.

º franc.

mg CaCO3/dm³

mmol/L

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/L

0,5

1

2,8

3,5

5

50

º niemieckie

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17,0

º angielskie

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14,0

º francuskie

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mg CaCO3/dm³

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

 

Przykład przeliczenia:

Twardość wody = 276,3 mg CaCO3/dm³ w:
– w stopniach niemieckich będzie równa: 230 ¸ 17,0 = 13,5
– w stopniach angielskich będzie równa: 230 ¸ 14,0 = 16
– w stopniach francuskich będzie równa: 230 ¸ 10 = 23

– w milimolach/ l będzie równa: 230  ¸ 100 = 2,3

 

Tabela 3. Klasyfikacja twardości wody.

 

 

Skala opisowa

Twardość ogólna

Woda

(mg CaCO3/dm³)

(mmol/L)

(mval/L)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30

 

 

 

Sprawozdania z Badań  31.12.2015

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

  •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
  •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
  •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa