UCHWAŁA NR 408/XXXVI/2013BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC

z dnia 18 czerwca 2013 r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.7 ust.l pkt.ll. art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku. poz. 594 tekst jednolity) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, conastępuje:

§1.1. Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Lublińcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszejuchwały.

2. Ustala się zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego,stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc:

  1. 1.   uchwała Nr 242/XX/2012 Rady Miasta Lubliniec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawi Regulaminu TargowiskaMiejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim (Dz. Urz. Woj. SI.z dnia 22 czerwca 2012 r. poz. 2566).
  2. 2.   2) uchwala Nr 391/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie RegulaminuTargowiska Miejskiego w Lublińcu oraz rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim (Dz. Urz. Woj.Śl. z dnia 28 maja 2013 poz. 3971).

Strona § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaŚląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący RadyMiejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak

 

 

 

 

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBLIŃCU
Regulamin017.pdf
Dokument PDF [1.6 MB]

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

  •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
  •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
  •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa