OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 

  • Pozwolenie wodnoprawne : decyzja Starosty Lublinieckiego nr WOŚ.6223-31/08 z dnia 11.12.2008 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2018 r.
  • Przepustowość oczyszczalni – 7 500 m3/d
  • Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Lublinica

 

Oczyszczalnia ścieków w Lublińcu to mechaniczno- biologiczna instalacja, która została wybudowana w dwóch etapach:

 

  • I etap obejmujący realizację części mechanicznej oczyszczalni wraz z pompownią osadów i wydzielonymi otwartymi komorami fermentacyjnymi. Etap ten został zakończony w 1984 r.

 

  • II etap dotyczył wykonania części biologicznej opartej na wykorzystaniu technologii osadu czynnego- etap ten został zakończony w 1991 r.

     

 

   W 1998 roku została zakończona modernizacja oczyszczalni z zastosowaniem systemu Lemna. Celem modernizacji było osiągnięcie wskaźników odprowadzanych ścieków, zgodnych z obowiązującym wówczas Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi.

    Niestety modernizacja ta, nie przyniosła spodziewanych efektów i dlatego w maju 2004 roku została wdrożona technologia Biogradex, celem uzyskania parametrów ścieków na odpływie oczyszczalni, zgodnych z wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego. Technologia Biogradex opiera się na procesie oczyszczania ścieków z dodaniem instalacji pozwalającej na odgazowanie mieszaniny osadu czynnego przed jej odprowadzeniem do osadnika wtórnego.  
Ta nowoczesna technologia znana jest na całym świecie, została zastosowana  m.in. w Pekinie (Chiny) czy Tartu (Estonia).

 

 

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

  •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
  •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
  •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa