Lubliniec, dnia 10.08.2017r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU


          W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ulicy  Św. Anny wystąpiły i mogą wystąpić w tym rejonie czasowe pogorszenia jakości wody związane z przebudową drogi.
 

Za powstałe w związku z tym  utrudnienia ZGKLiC przeprasza. 

 

                                                     Dyrektor ZGKLiC 

 

Lubliniec, dnia 01.06.2017r.   

 

 

       ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego  napełniania basenu wodą wodociągową. 

      W przypadku basenów o dużej pojemności ( tj. powyżej 15 m3) lub kilkukrotnego napełniania basenu, zalecane jest opomiarowanie poboru wody podlicznikiem ogrodowym.

         Aby móc skorzystać z tej opcji należy przed napełnieniem basenu złożyć stosowny wniosek

( wniosek  o  nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełniania basenu kąpielowego) który dostępny jest w zakładce do pobrania na naszej stronie www.zgklic.pl oraz w siedzibie ZGKLiC.

         Wniosek można złożyć tylko jeden raz w sezonie letnim w terminie do dnia 31.08.2017r.     Po odliczenie opłaty za odprowadzone ścieki należy  zgłosić się z otrzymaną fakturą od inkasenta lub bieżącym stanem licznika do Działu Obsługi Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr 351- 40-12  w godzinach od 7-00 do 15-00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

 

 

Komfort i wygoda naszych klientów są dla nas najważniejsze!
Od teraz, w kasie ZGKLiC można zapłacić kartą płatniczą, w tym również zbliżeniowo.

 

 

                                                                                                                    Lubliniec, 01.04.2017r.

 

 

       Informujemy, że od dnia 01.04.2017r. uruchomiliśmy indywidualne numery rachunków bankowych do płatności za świadczone przez nas usługi.

      Państwa indywidualny numer rachunku bankowego widnieje w nagłówku faktury.Prosimy o dokonywanie płatności bankowych-elektronicznych na indywidualny numer rachunku bankowego.

       INFORMACJE NA TEMAT TWARDOŚCI WODY
                                    W Lublińcu

 

 

Twardość wody w sieci wodociągowej w Lublińcu:

 

waha się w granicach 180 - 230 mg CaCO3/dm³

co odpowiada 10,5 – 13,5 dGH (stopni niemieckich), 
jest to woda średnio twarda.

 

Tabela 1. Średnia twardość wody w sieci wodociągowej z podziałem na dzielnice :

 

Parametr
oznaczany

Jednostka

Rejon ul. Piaskowej

Rejon Wieży Ciśnień
 (ul.Częstochowska)

Najwyższa
dopuszczalna
norma dla
wody pitnej

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

180

220-230

60-500

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Wodociągi.

 

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

 

                  ZGKLiC przypomina mieszkańcom Lublińca o zabezpieczeniu wodomierzy (w przypadku działek- studzienek wodomierzowych) przed zamarznięciem, celem zapobieżenia uszkodzenia wodomierza i związanym z nim wyciekiem wody.

            Poniżej przedstawiamy przykładowe działania jakie należy wykonać,by zapobiec zamarznięciu instalacji wodociągowej:   

- zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną np. styropianem lub pianką (należy wykonać to w sposób umożliwiający odczyt stanu wodomierza)

-oczyścić studzienki wodomierzowe (usunąć wodę, zwrócić uwagę na stan pokrywy)

- zaizolować przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia, które nie są ocieplane

- jeżeli instalacja wodociągowa jest używana wyłącznie w okresie letnim, należy pamiętać o jej odwodnieniu i zakręceniu zaworów odcinających

 

 

Z W i K przy ZGKLiC

                               w  Lublińcu  ul. Piaskowa 56

                                             tel. 34-356-20-39

 

Lubliniec, dnia 01.12.2016r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139), ZGKLiC w Lublińcu przedstawia „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" obowiązującą od 1 stycznia 2017r. na terenie Gminy Lubliniec zatwierdzoną Uchwałą Nr 298/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r.

KOMUNIKAT ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU
Komunikat.pdf
Dokument PDF [706.9 KB]

 

 

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec

 

 

     Miasto Lubliniec zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych tzw. głębinowych. Są to wody wydobywane z pokładów wodonośnych czwartorzędowych

i trzeciorzędowych.

     Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu.

 

 

W zakładce  DO POBRANIA znajdują się aktualne   wyniki analiz jakości wody

w punktach pomiarowych.

 

 

 

 

Lubliniec, dnia 01.12.2015r

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006r. Nr. 123 poz. 858), ZGKLiC w Lublińcu przedstawia „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" obowiązującą od 1 stycznia 2016r. na terenie Gminy Lubliniec zatwierdzoną Uchwałą Nr 139/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2015r.

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU
komunikat w sprawie cen wody.jpg
Plik JPG [1.2 MB]

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

  •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
  •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
  •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa